A www.gyfz.hu illetve www.gyorifilharmonikusok.hu weboldal megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

Információk

A Győri Filharmonikus Zenekar minden észszerű erőfeszítést megtett azért, hogy a honlapján közölt mindennemű információ a feltöltés időpontjában pontos legyen. Ennek ellenére, a Győri Filharmonikus Zenekar sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Győri Filharmonikus Zenekar nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A Győri Filharmonikus Zenekar honlap bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Győri Filharmonikus Zenekarnak, elfogadja, hogy a Győri Filharmonikus Zenekarnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A Győri Filharmonikus Zenekar bármely - a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Győri Filharmonikus Zenekarhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Győri Filharmonikus Zenekar - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Győri Filharmonikus Zenekar az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése.


A Győri Filharmonikus Zenekar - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Győri Filharmonikus Zenekarral fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Győri Filharmonikus Zenekar az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Győri Filharmonikus Zenekar nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A Győri Filharmonikus Zenekar honlapja, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Győri Filharmonikus Zenekar kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Győri Filharmonikus Zenekar minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Remarketing

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy honlapunk használja a remarketing eszközét. Ennek megfelelően, honlapunk látogatói érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket láthatnak. Feltételezzük, hogy aki rendszeres látogatója honlapunknak, érdeklődik irántunk. Hirdetéseink elsődleges célja  az érdeklődőkkel való kapcsolattartás.       
Remarketing hirdetéseink a Google AdWords rendszerén keresztül internetes webhelyeken jelennek meg a Google ill. partnereinek hálózatán.
Külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével, - a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján - jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.

Amennyiben Ön nem kíván remarketing hirdetéseket látni, módjában áll letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban.
Lehetősége van továbbá külső szolgáltatók cookie-jainak letiltására is a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán.