Próbajáték

2017. június 21., szerda, 16:40

A Győri Filharmonikus Zenekar próbajátékot hirdet az alábbi állásra:

II. Harsona, váltó I.

A próbajáték időpontja: 2017. szeptember 5., kedd, 10 óra
A próbajáték helyszíne: Győr, Richter Terem (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)

A próbajáték anyaga:
1. forduló:
  - F. David: Esz-dúr harsonaverseny I. és II. tétel
  - J. G. Albrechtsberger: Concerto alt harsonára I. tétel
2. forduló:
  - zenekari szemelvények
3. forduló:
Szólammal együtt:
  - R. Schumann: III. (Esz-dúr) szimfónia, IV. tétel, 1-8. ütem alt harsonával
  - H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia, IV. tétel, 56-tól 57 után 6. ütemig – 1. harsona
  - G. Verdi: Nabucco nyitány 1-16. ütem – 2. harsona
  - J. Brahms: IV. szimfónia, IV. tétel, 113-128. ütemig – 2. harsona
  - B. Smetana: Moldva, 213-235. ütemig – 2. harsona

Érvényes jelentkezés feltétele:
- szakmai önéletrajz, kérjük megadni azt a mobiltelefonszámot is, amelyen a pályázót elérhetjük (ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen)
- motivációs levél

A fentieket kérjük a zenekar titkárságára (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy e-mailben (office@gyfz.hu) eljuttatni 2017. szeptember 1-ig. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon átvehető, vagy a zenekar honlapjáról www.gyfz.hu letölthető.

Zongorakísérőt a zenekar igény szerint biztosít.

További információ a zenekar titkárságán, Ősz Gábor zenekari titkárnál.
Tel: 30/86 41 693

Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20§ -ban előírtak megléte szükséges.

Bérezés: megegyezés szerint

Sikeres próbajátékot kívánunk!

Győr, 2017. június 20.

Fűke Géza
Igazgató

Zenekari szemelvények:
1. harsona
  - M. Ravel: Bolero, harsona szóló (10 után 3. ütemtől 11-ig)
  - R. Strauss: Imigyen szóla Zarathustra (16 előtt 4. ütemtől 16-ig)
  - R. Strauss: Till Eulenspiegel (37 előtt 3-tól 37 után 5-ig)
  - G. Mahler: III. szimfónia, I. tétel (13 után 3-tól 17-ig)
  - R. Wagner: A walkürök lovaglása (4 felütéssel 5-ig és 6 felütéssel 7-ig)
2. harsona
  - W. A. Mozart: Requiem – Tuba mirum
  - Ny. A. Rimszkij-Korszakov: Seherezade II. tétel Recit. molto moderato
  - Bartók B.: Concerto I. tétel, 316. ütemtől 340-ig

Vissza